Regulament cu privire la Hosting


Vă recomandăm insistent de a vă familiariza cu următorul Regulament, care stabilește ordinea acordării serviciilor de hosting.

Prezentul Regulament stabilește ordinea, în care Executorul aprovizionează Clientului servicii de cazare a serverului web virtual, folosind echipamente Executorului. În afară de aceasta, Regulamentul descrie condițiile de utilizare a serviciului de către Client, totodată și modul de cooperare a ambelor părți și alte aspecte, care nu au fost stipulate în Contract.  

 

I.Servicii de hosting


1. În legătură cu răspândirea rețelei Internet pretutindeni, în majoritatea statelor din lume, care dispun de propria legislație, Executorul, prin intermediul prezentului Contract, aduce la cunoștință că orice acțiuni efectuate în rețeaua internațională, indiferent de scopul acestora, pot încălca legislația în vigoare în diferite țări. Responsabilitatea pentru acte ilegale comise de către Beneficiar, nu se aplică pe furnizorul serviciilor de hosting.

2. Beneficiarul este responsabil pentru folosirea rețelei Internet, care a devenit posibilă datorită serviciului oferit de Executor. Obligația se extinde asupra calității, obiectivității și veridicității tuturor date publicate și distribuite (inclusiv informații despre produse și servicii).

3. Clientului i se atribuie responsabilitate pentru furnizarea oricăror surse și servicii Executorului în favoarea părților străine.

 

II . Determinarea drepturilor și responsabilității Executantului și Beneficiarului1. Executantul își păstrează totalitatea tuturor drepturi, care sunt stipulate în Contract. Prestatorul deține prerogativa de a oferi sau a suspenda serviciile din următoarele motive: 

Drepturile, stipulate în Contract, se mențin după Executant, căruia i se oferă posibilitatea de a opri prestarea serviciilor din următoarele motive: 

în cazul în care, pe baza unor date obiective, este evident că acțiunile Clientului pot aduce prejudicii Executorului, mai exact - bazei tehnice și surselor software al acestuia; 
 
• în cazul în care Beneficiarul ncalcă intenționat drepturile de autor ale producătorilor software. Clientului i se recomandă să nu facă publicitate, de a nu distribui și de a nu posta link-uri către produse nelicențiate; 
 
• în cazul în care Beneficiarul utilizează o bază tehnică a furnizorului de hosting cu scopul de a distribui date cu o anumită conotație negativă (propaganda  urii, acțiunilor violente, materialelor cu conținut de cruzime, terorismului, xenofobiei, rasismului etc.); 

• dacă în acțiunile Clientului se observă faptul difuzării, publicării și publicității a componentelor malware.

• în cazul în care partea de Client se ocupă cu distribuirea neautorizată a spam-ului, evitând orice înțelegeri cu partea care primește astfel mesaje. Partea Executorului poate primi mărturii în formă scrisori, din partea destinatarilor de spam, cu plângeri pe Beneficiarii de serviciile Executorului. În astfel de proceduri, sub "spam" se subânțelege toate tipurile de trimiterea de date, care sunt descrise detaliat în actul internațional "Normele comune de utilizare a rețelei", care este disponibil gratuit pentru orice utilizator de Internet.

• dacă Beneficiarul publică, se ocupă de expediere sau distribuie în alte moduri, având scopuri ilegale pentru identificarea datelor cetățenilor (cu excepția unei înțelegeri scrise pe această temă, încheiate cu persoanele terțe);


• în cazul în care Clientul efectuează acțiuni, care aduc la răspândirea virușilor de calculator, prin publicarea informațiilor, care pot să le conțină, de asemenea, difuzarea programelor pentru calculator, care conțin coduri de virus;

• dacă Beneficiarul se ocupă cu publicitatea produselor sau a serviciilor interzise de actele legislative în vigoare ale Republicii Moldova

• în cazul în care partea Clientului face subtituirea propriei adrese IP și a altor adrese, care sunt utilizate în protocoalele de rețea pentru difuzarea de informații în rețea;

• în cazul în care Clientul utilizează adrese inverse false, pentru a trimite scrisori e-mail și alte tipuri de mesaje;

• în cazurile în care acțiunile Clientului, au cauzat prejudicii funcționării normale a oricărui din componentele rețelei Internet, totodată și la sistemele de calculatoare, dispozitive, etc.;

• în cazuri când Clientul efectuează accesul ilegal către Rețea și componente individuale a surselor, sisteme informatice și web surse separate, la fel și  abuzul frecvent cu așa tip de acces, și de a efectua daune pe hardware de sistem, în care a fost comisă pătrunderea;

• dacă Clientul scanează noduri de rețea pentru a determina componente structurale ale sistemului, deficiențele în sistemul de protecție și pentru alte scopuri, fără știrea proprietarilor asemenea resurse, unde Beneficiarul activează ilegal;

• dacă Clientul efectuează alte acțiuni, care nu sunt menționate în Contract, care conțin contravenții evidente penale și administrative, precum și încălcarea drepturilor și intereselor (având temei legale) a persoanelor terțe;

• în legătură cu faptul că Beneficiarul transmite către sistemele informatice a persoanelor terțe datele care nu au sens și sunt inutile, ceea ce poate provoca o încărcare excesivă a acestui echipament, și apariția a unor părți intermediare cu exces de volum, care creează dificultăți la verificarea rețelelor și disponibilitatea componentelor ale acestora;

• în legătură cu faptul că organele de stat și oricare alte organe competente de stat se adresează cu cereri și indicații către adresa Executorului;

• în cazul în care Beneficiarul depășește limitele prescrise în tarife;

2 Dacă Prestatorul va suspenda furnizarea serviciilor oferite, conform punctului 1(II), un asemenea act nu va fi clasificat ca o încălcare a obligațiilor de Contract din partea furnizorului de hosting și o suspensie în furnizarea serviciilor.

3. Prestatorul poate suspenda prestarea fiecărui serviciu și să dezactiveze resurse de orice tip, care sunt utilizate de către Client, înainte ca partea Clientului va corecta toate încălcările, identificate de furnizorul serviciilor de hosting. În același timp, Beneficiarul este obligat să respecte toate obligațiile din Contract.

4. Prestatorul poate să nu accepte scrisori e-mail, trimise către Client de la rețele aflate la distanță.

5. Executorul poate să nu efectueze controlul asupra conținutului de date, care este utilizat (păstrat, plasat pentru review ,trimis) de către Beneficiar, prin intermediul serviciilor prestate de Executor. În afară de aceasta, furnizorul de hosting nu este responsabil pentru caracteristicile de calitate și obiectivitate ale acestor date.

6. Ca urmare a nerespectării bazelor legislative unor terțe persoane, efectuate de către Beneficiar, care utilizează servicii Executorului, responsabilitatea pentru actul înfăptuit nu se extinde asupra Executantului.

7. Prestatorul nu este responsabil pentru utilizarea nodurilor informaționale și nu se ocupă de cenzura conținutului. Prestatorul are dreptul de a opri, pentru o perioadă anumită oferirea serviciului personalizat, bazându-se pe încălcările depistate ale actelor legislative. Totodată, Prestatorul poate, în conformitate cu decizia sa, să efectueze control asupra informațiilor, care este publicată sau distribuită de Client.

8. Prestatorul nu este responsabil pentru utilizarea canalelor de legătură în comun, care se aplică pentru acces la obținerea serviciilor de găzduire hosting.

9. Prestatorul nu este responsabil pentru acele domenii, care se află în afara competenței sale. La aceste domenii se referă caracteristici calitative a conexiunilor de Internet, funcționarea rețelelor, oferite de alți furnizori, și elementele de bază, pe baza cărora se realizează schimbul de trafic între un furnizor și altul.


III. Regulamentul de funcționare a serviciului de asistență tehnică cu solicitările de la clienți

 

1. Serviciul de asistență tehnică se ocupă de gestionarea și controlul hardware. În afară de aceasta, serviciul este responsabil pentru toate mijloace  software disponibile în sistem, și garantează asigurarea clienților cu toate serviciile prescrise în Contract.

2. Se practică stabilirea priorităților a cererilor. Prioritatea trebui să fie stabilită de către Beneficiar pe baza următoarelor reguli:

• Prioritatea valoare înaltă - pentru cazuri extreme, atunci când este întreruptă funcționalitatea serverului virtual sau a oricărui alt serviciu, care este folosit de Clientul.

• Prioritate medie - pentru probleme tehnice, pentru corectarea cărora nu este nevoie de ajutorul serviciului.

• Prioritate de valoare joasă - pentru întrebări, sugestii și alte forme de mesaje cu informație, care poate facilita sau îmbunătăți cooperarea între Prestator și Beneficiar.

3. Serviciul de suport tehnic poate efectua următoarele procese în cazul sesizării prin sistemul de control automatizat:

• eliminarea informației, de care nu are nevoie clientul;
• schimbarea parolelor necesare Clientului, pentru realizarea accesul la resurse;

4. Serviciul de asistență tehnică primește apeluri telefonice, dar, în cazul în care aveți nevoie de a efectua modificări în dispozitivul de server, pentru aceasta, trebuie să se întocmească o cerere în formă scrisă, exclusiv pe baza cărora poate fi efectuată o solicitare de acest fel.


IV. Securitatea și integritatea informațiilor


1. Prestatorul se obligă să asigure securitatea și integritatea informațiilor prezentate pe servere și resurse, care sunt utilizate de către Client, în limitele condițiilor a Contractului în vigoare.

2. Clientul poartă răspundere pentru pierderea din vina sa și utilizarea în continuare a parolelor de acces din partea unei terțe persoane;

3. Partea Executorului execută backup de date, care sunt utilizate de Client, folosind propriul program (cel puțin o dată în 7 zile). Cu toate acestea, acest program poate fi special stipulat de către părți și înregistrat în Contract. 

4. Prestatorul își asumă responsabilitatea pentru pierderea datelor, dacă motivul acesteia este vine din partea Executorului. Toate acțiunile de prevenire a erorilor, vor fi puse în aplicare cât mai repede posibil. 

5. Executantul efectuează corectarea erorilor, care au dus la pierderea sau deteriorarea datelor din cauza Clientului, în intervalul de timp cuprins între 28 de ore. 

6. Furnizarea serviciilor de hosting practică mai multe oportunități pentru salvarea de rezervă a informației. În toate celelalte cazuri, recuperare de date se efectuează dintre cele mai recente versiuni arhivate.

V. Software-ul Clientului. Efectuarea lucrului

 

1. În conformitate cu Contract, Prestatorul se obligă să asigure funcționalitatea resurselor care sunt furnizate în calitatea de servicii pentru client. În afară de aceasta, o atenție specială este predestinată compatibilității resurselor utilizate. 

2. Executantul nu poartă răspundere pentru funcționalitatea resurselor software, care au fost proiectate de către Beneficiar și alte părți. 

3. Prestatorul nu este responsabil pentru funcționalitatea surselor software, în structura cărora au fost admise modificări din partea Clientului. 

4. Executantul își rezervă dreptul de a bloca, de a opri sau de a interzice utilizarea din partea Clientului acele tipuri de surse software, care pot afecta dotarea tehnică a furnizorului a serviciilor de hosting, precum și protecția informațională și a altor tipuri de echipamente fizice și software. 


VI. Utilizarea resurselor de sistem

 

1. Partea Clientului are dreptul de a aplica sursele de sistem a Executantului, pornind de la planul tarifar. Sunt permise acorduri ulterioare, privind furnizarea serviciilor suplimentare. 

2. Partea Clientului poate bloca acordarea serviciilor de care beneficiază Clientul. În acest caz, motive de a opri acordul în vigoare, sunt intenții dăunătoare, care a efectuat Clientul, direct sau indirect, astfel punând în pericol funcționalitatea resurselor Prestatorului și alții utilizatori de servicii hosting. 

3. Partea Prestatorului își rezervă dreptul, după necesitate, de a muta contul clientului pe alte servere disponibile.